SOFA L nâu khung gỗ tự nhiên

Kích thước: 2650 × 850 × 700 cm

Danh mục: Từ khóa: