SOFA hiện đại hệ khung inox mạ vàng

Kích thước: 1800 × 800 × 800 cm

Danh mục: Từ khóa: