Giường bọc nỉ tuyết INDO

Kích thước:

  • Giường: 1700 x 2200
  • Đệm: 1600 x 2000
Danh mục: Từ khóa: