SOFA góc nhung đen

Kích thước :2800+1800mm x 800mm x 750mm (có thể thay đổi kích thước, màu sắc theo sở thích )

Danh mục: Từ khóa: