SOFA góc nhung cam đất

Kích thước: 3200+1800 x 800 x 750 mm (có thể thay đổi theo nhu cầu khách hàng)

Danh mục: Từ khóa: